Retour

Een product retourneren

Wij verzoeken je voor het retourneren van producten gebruik te maken van het Modelformulier voor herroeping (.docx). Verstuur de producten en eventueel het herroepingsformulier naar onderstaand adres. Retourneren kan tot 14 dagen na ontvangst. Onnodige waardevermindering van het product wordt doorberekend aan de klant*. Hygiëne producten zoals cosmetica waarvan de verzegeling na levering is verbroken kunnen niet geretourneerd worden. Hieronder enkele voorbeelden voor retour:

  • Tools/kappersbenodigdheden: haal het product gerust uit de verpakking en bekijk het van alle kanten maar gebruik het artikel aub niet.
  • Producten met een houdbaarheidsdatum: bekijk en lees gerust de verpakking van een shampoo, conditioner, wax etc. maar maak het product niet open (i.v.m. houdbaarheidsdatum) als je het volledige aankoop bedrag wenst terug te krijgen.
  • Extensions: haal de extension uit de verpakking om het artikel te bekijken en te voelen. Maar hang/clip de extension niet in je haar i.v.m. de hygiëne.

Heb je het product toch gebruikt? Geen probleem! Neem contact op met de klantenservice*.

De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

Kappersproducten.nl
Kwadijkerkoogweg 13a
1442 LA Purmerend

Zorg voor voldoende frankering en verzekering. Bij niet-voldoende gefrankeerde retourzendingen worden deze kosten in mindering gebracht op het teruggestorte bedrag. Je bent zelf verantwoordelijk tot het moment dat het product bij ons arriveert. Binnen drie dagen na ontvangst neemt één van onze medewerkers contact met je op.

*Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping , maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Klachten

Wij willen graag een zo goed mogelijke ervaring bieden bij het shoppen. Mocht er ondanks iets niet goed gaan neem dan z.s.m contact met ons op. Bellen kan naar (0299) 641 220 of stuur een bericht via de contactpagina. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een inhoudelijk antwoord van ons (meestal eerder). Mochten wij er niet samen uitkomen dan verwijzen wij u door naar de geschillencommissie van Thuiswinkel.org www.sgc.nl. Sinds 15 februari 2015 kunt u ook terecht bij de Online Dispute Resolution van de Europese Commissie.